dom opieki arkadom opieki arka

Ogłoszenia i przetargi


Informacja o wyborze ofert EDO/1/PN/2017
KLIKNIJ ABY POBRAĆInformacja z otwarcia ofert dn.03.02.2017"
KLIKNIJ ABY POBRAĆSIWZ-przetarg 2017
KLIKNIJ ABY POBRAĆ SIWZ-przetarg 2017ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2016:
KLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAWIADOMIENIE


PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Dostawa artykułów żywnościowych do Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Mikołajkach” - KLIKNIJ ABY POBRAĆ TREŚĆ ZAMÓWIENIA


1. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


2. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


3. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


4. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


5. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


6. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


7. ZAWIADOMIENIE
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


8. SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA
dotyczy rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy EDO/1/PN/2015 KLIKNIJ ABY POBRAĆ


ZAPYTANIE
Dostawa artykułów żywnościowych do Ewangelickiego Domu Opieki „ARKA” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Mikołajkach

POBIERZ: KLIKNIJ ABY POBRAĆ ZAMÓWIENIE

Copyright 2014 Ewangelicki Dom Opieki Arka